Lifestyleprogramma voor Scholen

Lifestyle begeleiding voor scholen

Sport verbroedert, geeft energie en is een uitlaatklep voor vele jongeren. In de afgelopen jaren ontstaat er een zorgwekkende trend die niet langer genegeerd kan worden. Kinderen krijgen steeds eerder overgewicht, isoleren van de maatschappij, bewegen minder, raken eerder depressies en dit alles met alle gevolgen van dien. Wij van Thom van Straten SPORT, willen deze zorgwekkende trend bestrijden door middel van bewegen, informatie en het versterken van groepsharmonie. Een leerling functioneert beter in en veilig leerklimaat met open communicatie en wederzijdse respect.

 Lifestyle programma voor scholen

De invulling van het pakket is proces wat wij in overleg vormgeven. Dit is geheel afhankelijk van uw doel, het termijn en de doelgroep. Ons totaal programma bestaat uit een aantal belangrijk speerpunten: beweging, educatie en samenwerken.

Het lifestyle programma van Thom van Straten SPORT is voor zowel docent als student interessant. We bepalen het termijn, onze rol en het  toekomstperspectief. Wij stellen het pakket intern samen en presenteren dit vervolgens aan de betrokken personen binnen uw organisatie. Dit is het besluitmoment: gaan we starten, zijn er aanpassingen noodzakelijk, of scheiden onze wegen.

Pakket: ‘Bewegen’ Thom van Straten SPORT 

Bewegen is een essentieel onderdeel binnen lifestyle begeleiding. Het stimuleert het fysieke- en sociaal affectieve vlak, maar ook op mentale aspecten zoals: weerbaarheid en mentale belastbaarheid. Het pakket Bewegen heeft een andere invalshoek zoals reguliere gymlessen. Bij afname kunt u de volgende onderdelen verwachten:

-Eén of meerdere (personal) trainers met kennis, persoonlijke benadering en ervaring.
-Diversiteit in lesvormen waarbij de nadruk ligt op effectiviteit, motorische ontwikkeling, uitdaging en plezier.
-Gericht op individuele succeservaringen.
-Verschillende evaluatie momenten voor, tussen of na een les.
-Trainingen en lessen  met divers, uitdagend en innovatief materiaal!
-Locatie in overleg. Variatie houdt dit spannend en afwisselend.

Het pakket ‘Bewegen’ wordt een aanvulling binnen jullie school of organisatie. Wij weten dat een school over docenten beschikt die zijn opgeleid op het gebied van bewegen en gezondheid. Wij willen uw collega’s niet in het diskrediet brengen. Dit is een programma met specifieke en doelgerichte kennis gericht op lifestyle.

‘Pakket: Educatie’ Thom van Straten SPORT 

”The motivation is to education”. Uit ervaring zien wij dat er meer intrinsieke motivatie en acceptatie heerst bij duidelijke informatie op maat. De informatie is gericht op de doelgroep en sluit aan op het denk- en handel vermogen. Er heerst zoveel onduidelijk, foutief en soms zelfs gevaarlijk informatie op internet en social media als het gaat om voeding en bewegen. De (jong) volwassen kunnen hier foute keuzes opmaken die schade opleveren op het korte en lange termijn. Preventief kan verschillende problematiek bespreekbaar en aangepakt worden. De (jong)volwassen krijgen duidelijke, eenvoudige en praktische handvaten toegereikt waardoor zij op hun eigen tempo (on)bewust betere keuzes maken.

Niet alleen bewegen en voeding
De praktijk leert dat men zich alleen focust op voeding en bewegen. Men vergeet soms dat er meerdere  oorzaken voor fysieke- en mentale klachten. Dit zijn factoren die een sterk onderliggende samenhang hebben en elkaar voortdurend beïnvloeden. Dit zijn stress, ademhaling, hormonen, slaap. ademhaling en het immuunsysteem. Zo krijg je bij te weinig slaap (hormonaal) eerder en meer (slechte) trek. Ook ben je fysiek en mentaal minder belastbaar waardoor je eerder blessures krijgt of in de stress schiet. Door stress stijgt de ademhaling, ben je algeheel minder belastbaar en verslechtert het immuunsysteem.

De overdracht van dit soort informatie wordt op een zo’n praktische mogelijke wijze gegeven. De informatieoverdracht wordt via verschillende didactische werkvormen overgebracht. Wij willen dat een leerling het voelt, ziet, hoort en overbrengt. Dit vergroot de kans op blijvende kennisoverdracht. Het is onwaarschijnlijk dat we alle leerlingen in een klas stimuleren tot lifestyleverandering. Maar uit praktijk blijkt dat deze groep groter is dan u (wellicht) vooraf zou denken. Een leerling wilt graag makkelijk toepasbare handvaten en die geven wij. Bij resultaat stimuleert en motiveert dit vervolgens om een stapje meer te doen.

Pakket Teamwork Thom van Straten SPORT 

In ons lifestyle programma is een bewust afweging in het kaderen wij het pakket ‘Bewegen’ en ‘Teamwork’. Tijdens het bewegen staat samenwerken en communiceren bij veel oefeningen centraal. Toch willen we in het pakket ”Teamwork” net even een stap verder gaan. Het uitgangspunt kan hierin groter en breder getrokken worden:

-Het stimuleren van positieve communicatie, groepsdynamica, respect en maatschappelijke problematiek hoeft niet altijd te maken hebben met sport. Denk hierbij aan speurtochten of theoretische opdrachten in teamverband.
-Externe locaties voor grotere groepen, denk hierbij aan het strand, duinen of een meer
-Praktische opdrachten waarin meerdere essentiële factoren besproken worden. Dit zijn stress, immuunsysteem, hormonen, bewegen, voeding, slaap en/of ademhaling.
-Sportdagen of evenementen voor hele scholen. (voor meer informatie zie ‘Sportevenementen’ op de hoofdpagina)

Dit pakket kan dus bestaan uit grote groepen waarin meerdere centrale onderwerpen worden behandeld. Maar ook kan je denken aan ijsbaden, ademhalingsoefeningen, kook-clinics, enzovoorts. Dit is net even wat meer ‘outside-the-box”.

Interesse?!