Persoonlijk Obese Lifestyle programma

 • Obese Lifestyle program

(Morbide) obesitas in Nederland

Volgens recente cijfers is de helft van de Nederlanders te zwaar. Overgewicht is niet fijn, maar bij (morbide) obesitas moeten er alarmbellen af gaan. Er zijn verschillende negatieve effecten te benoemen, maar waar het op neerkomt is dat uw gezondheid nu echt in gevaar is. Morbide obesitas ontstaat niet zomaar, er gaat iets structureel mis in gedrag. Soms relatief eenvoudige gedragsproblemen die structureel mis gaan, maar toch vaak ook complexere en dieper liggende problemen waar vaak nog geen oplossing voor is. Eén ding is zeker, er moet iets veranderen.

Persoonlijk Obesitas Lifestyle Programma

In het Persoonlijk Obesitas Lifestyle Programma wordt u gedurende 12 maanden begeleid door 2 personal trainers. Er is bewust voor een jaar gekozen omdat gedragsverandering een stapsgewijs en gecompliceerd proces is. Het heeft tijd nodig om gewenste gedrag stapsgewijs te implementeren in uw leven. In ons perspectief kunnen wij een klant alleen helpen wanneer wij aandacht besteden aan het totaalpakket: ”De 6 domeinen”. Deze bestaan uit:

1. Slaap
2. Immuunsysteem
3. Ademhaling
4. Beweging
5. Voeding
6. Stress

De onderlinge domeinen hebben meerdere onderliggende verbindingen die uitgebreid behandeld worden in het Obesitas Lifestyle Programma. In maand 7 tot 12 ligt de focus meer op het continueren en implementeren van het gewenste gedrag in het dagelijkse leven. Het Persoonlijk Obesitas Lifestyle programma bestaat kort samengevat uit de de volgende onderdelen:

 1. Wekelijks 2 persoonlijke contacturen met een personal trainer. Deze bestaan voornamelijk uit trainen, maar ook worden hier evaluatiegesprekken, theorie en andere belangrijke zaken in besproken. U krijgt 1 op 1 aandacht persoonlijk begeleiding. 
 2. Theorie: Het is belangrijk dat u kennis opdoet. Naar aanleiding van kennis bent u in staat om doelbewust goede en ook slechte keuzes te maken.
 3. Praktijkopdrachten: aan de hand van praktijkopdrachten leert u met de vergaarde kennis te werken. Deze opdrachten zijn allemaal direct verbonden met u lifestyle.
 4. In samenwerking met het ‘Vrij Zijn Theater’ Alkmaar krijgt u verschillende workshops met betrekking tot mentale coaching in groepsverband.

Waarom Obesitas lifestyle programma Thom van Straten SPORT

Wij denken dat wij in het Persoonlijk Obesitas lifestyle programma het totaal pakket aanbieden. In de praktijk blijkt dat de focus op voeding en bewegen ligt, terwijl er andere factoren aanwezig kunnen zijn waardoor het afvallen niet lukt. Wij willen met u de uitdaging aan gaan om écht verandering in gang te zetten voor de lange termijn. Om dit te behalen is tijd en geduld noodzakelijk, verandering vind vaak plaats met ups en downs. Wij hebben van onze hobby ons werk gemaakt en dit proberen wij uit te stralen naar onze klanten. De meeste motivatie halen wij uit de mentale en fysieke progressie die mensen boeken tijdens dit programma. Er zijn al meerdere deelnemers voor u geweest. Benieuwd naar hun ervaringen? Indien gewenst kunnen wij u in contact met hen brengen.

Ik heb interesse, wat nu?

Bij interesse kunt u contact opnemen. Vervolgens plannen we samen een afspraak in bij u thuis. Op deze manier hebben we een al korte schets van u thuissituatie, dit is al heel waardevol. In dit intakegesprek doorlopen we vervolgens het intakeformulier wat u (vooraf) heeft ingevuld. Na het gesprek schetsen wij  de werkwijze en plan voor de aankomende periode. Naar aanleiding van uw bevindingen kunt u aan het eind van dit gesprek beslissen of  u start met dit programma. U zit bij de aanvraag dus nog nergens aan vast!  Hopelijk zitten wij snel bij u aan tafel!

 • Kosten:
 • €300 per maand
 • Waarom?
 • – Het is tijd dat ik in mijzelf investeer
  – Ik wil lekker in mijn vel zitten
  -Er zijn fysieke actIviteiten die ik graag wil oppakken
  -Ik wil meer energie hebben voor mijzelf en mijn omgeving
  -of………………………………..?