Small Group Obese Lifestyle programma

 • Obese Lifestyle program

(Morbide) obesitas in Nederland

Volgens recente cijfers is de helft van de Nederlanders te zwaar. Overgewicht is niet fijn, maar bij (morbide) obesitas moeten er alarmbellen af gaan. Er zijn verschillende negatieve effecten te benoemen, maar waar het op neerkomt is dat uw gezondheid nu echt in gevaar is. Morbide obesitas bestaat niet zomaar, er gaat iets structureel iets mis in gedrag. Soms relatief eenvoudige gedragsproblemen die structureel mis gaan, maar toch vaak ook complexere en dieper liggende problemen waar vaak nog geen oplossing voor is. Eén ding is zeker, er moet iets veranderen.

Small Group Obesitas Lifestyle Programma

In het Small Group programma wordt u gedurende 12 maanden begeleid door 2 personal trainers. De verschillende personal trainers bezitten over verschillende kernkwaliteiten. Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 sporters. Tijdens de ontwikkeling van het programma is bewust voor een  jaar gekozen omdat gedragsverandering een stapsgewijs en gecompliceerd proces is. Het heeft tijd nodig om gewenste gedrag stapsgewijs te implementeren in uw leven. In ons perspectief kunnen wij een klant alleen helpen wanneer wij aandacht besteden aan het totaalpakket: ”De 6 domeinen”. Deze bestaan uit:

1. Slaap
2. Immuunsysteem
3. Ademhaling
4. Beweging
5. Voeding
6. Stress

De onderlinge domeinen hebben meerdere onderliggende verbindingen die uitgebreid behandeld worden in het Obesitas Lifestyle Programma. De eerste 6 maanden staan in het teken van de 6 domeinen. Vervolgens wordt in maand 7 tot 12  de focus meer gelegd op het continueren en implementeren van het gewenste gedrag in het dagelijkse leven. Het Persoonlijk Obesitas Lifestyle programma bestaat kort samengevat uit de de volgende onderdelen:

 1. Wekelijks 2 persoonlijke contacturen waar 2 personal trainers aanwezig zijn. Deze bestaan voornamelijk uit trainen, maar ook worden hier evaluatiegesprekken, theorie en andere belangrijke zaken in besproken
 2. Theorie: Het is belangrijk dat u kennis opdoet. Naar aanleiding van kennis bent u in staat om doelbewust goede en ook slechte keuzes te maken.
 3. Praktijkopdrachten: aan de hand van praktijkopdrachten leert u met de vergaarde kennis te werken. Deze opdrachten zijn allemaal direct verbonden met u lifestyle.
 4. In samenwerking met het ‘Vrij Zijn Theater’ Alkmaar krijgt u verschillende workshops met betrekking tot mentale coaching in groepsverband.

Outdoor activiteiten

In het Small Group Obesitas Lifestyle programma zijn er 3 outdoor activiteiten gepland in een jaar. Alle deelnemers ondernemen dan een weekend lang allerlei leuke en sportieve activiteiten in Heerhugowaard en omstreken. De activiteiten staan gepland in maand 1, maand 6 en in maand 12 (net voor de eindmeting). De activiteiten worden met de trainers onderling bepaald. Bij de invulling van de activiteiten zorgen wij er voor dat alle sporters kunnen participeren!

Waarom Obesitas Lifestyle Programma Thom van Straten SPORT

Wij denken dat wij in het Persoonlijk Obesitas lifestyle programma het totaal pakket aanbieden. In de praktijk blijkt dat de focus op voeding en bewegen ligt, terwijl er andere factoren aanwezig kunnen zijn waardoor het afvallen niet lukt. Wij willen met u de uitdaging aan gaan om écht verandering in gang te zetten voor de lange termijn. Om dit te behalen is tijd en geduld noodzakelijk, verandering vind vaak plaats met ups en downs. De meeste motivatie halen wij uit de mentale en fysieke progressie die mensen boeken tijdens dit programma. Er zijn al meerdere deelnemers voor u geweest. Benieuwd naar hun ervaringen? Indien gewenst kunnen wij u in contact met hen brengen.

Ik heb interesse! Wat nu?

Wanneer u contact opneemt ontvangt u per mail een intake vragenlijst per mail ontvangen. Ook nodigen wij u uit voor een informatie avond. Tijdens deze introductie avond kunt u kennis maken met de trainers en andere sporters. Er start een nieuwe groep bij minimaal 4 deelnemers. In één groep is er maximaal ruimte voor 6 personen dus wees er snel bij!

 • Kosten:
 • €150 per maand
 • Waarom?
 • – Het is tijd dat ik in mijzelf investeer
  – Ik wil lekker in mijn vel zitten
  -Er zijn fysieke actIviteiten die ik graag wil oppakken
  -Ik wil meer energie hebben voor mijzelf en mijn omgeving
  -of………………………………..?