Believe you can and you’re halfway there

Thom van Straten SPORT

Wij zijn al ruim 6 jaar gespecialiseerd in doelgericht bewegen, efficiënt behandelen van (langdurige) klachten in het bewegingsapparaat en het in contact brengen van mensen. Wij handelen vanuit kennis en ervaring. Uw doel is ons streven!